Badania termowizyjne maszyn


Urządzenia elektryczne, a zwłaszcza w przemyśle ulegają przegrzewaniu się. Badania termowizyjne urządzeń potrafią wskazać czułe elementy urządzeń, które się przegrzewają. Badania te są niezbędne w tych gałęziach przemysłu, gdzie temperatura jest kluczowa w prawidłowym przebiegu procesu produkcji, jakości wyrobu oraz bezpieczeństwa. Są to między innymi przemysł hutniczy, motoryzacyjny, cementowy, petrochemiczny i szklarski.
Badanie termowizyjne maszyn pozwala w bezinwazyjny sposób wykryć miejsca z podwyższoną temperaturą. Temperatura ta może świadczyć o występowaniu usterki w urządzeniu. Znacznym ułatwieniem przy interpretacji obrazu termowizyjnego i ocenie poziomu zagrożenia jest w takich wypadkach porównanie obrazu termicznego badanego urządzenia z innym takim samym urządzeniem, pracującym w podobnych warunkach.
Dzięki badaniom termowizyjnym urządzeń można między obserwować pracę silników, przekładni, pomp, sprężarek i generatorów, wykrywać wadliwie pracujące i przegrzewające się łożyska i panewki, monitorować linie produkcyjne wraz z procesami technologicznymi oraz kontrolować działania zaworów i innych urządzeń mechanicznych. Są to pojedyncze zastosowania badań termowizyjnych, a jest ich o wiele więcej.
Badania termowizyjne za pomocą kamery to nie tylko ciągłość w produkcji, ale również i oszczędzone pieniądze na naprawy tych maszyn. Dzięki badaniom można wcześniej wykryć problem i go naprawić nie zatrzymując przy tym na długo procesów produkcyjnych.
Wysokie znaczenie badań termowizyjnych dla bezpieczeństwa doceniają firmy ubezpieczeniowe, które często wymagają od ubezpieczającego okresowych badań.
W Polsce do tej pory brakuje uregulowań, które dotyczą metodyki badań i certyfikacji operatorów, co przenosi się na niską jakość i wiarygodność badań. Jeżeli trzeba zadecydować o wyborze wykonawcy badania to, należy kierować się przede wszystkim doświadczeniem, referencjami, a także odbytymi szkoleniami i publikacjami, które taki wykonawca posiada. Operator kamery powinien dysponować rozległą wiedzę na temat budowy i eksploatacji aparatów elektrycznych oraz zjawisk termicznych zachodzących w elektroenergetyce.

Szczegóły: https://term-os.pl/