Pracodawco, czy znasz swoje obowiązki?

Posiadanie własnej firmy wielu ludzi postrzega jako najdogodniejsze rozwiązanie w kwestii własnej kariery. Bycie własnym szefem, brak konieczności raportowania i przygotowywania sprawozdań dla kogoś, praca „na własną rękę” i na własny rachunek. Plusów niewątpliwie jest sporo, jednak każdy kij ma dwa końce i trudności z pewnością także się znajdą. Bycie pracodawcą często wygląda tak, że […]